Landinndelingen i Norge

  • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
  • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
  • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
  • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
RDF/XML version of this vocabulary. Turtle version of this vocabulary.

Last update:

11 October 2012

Namespace URI:

http://vocab.lenka.no/geo-deling#

Abstract

Dette er et vokabular for administrativ inndeling av Norge, matrikkelen, steder og andre geografiske ting.

All terms at a glance

Classes: Fylke | Grunneiendom | Kommune | Kommunesenter | Sted


Properties: bnr | eid-av | eier | fnr | fylkenr | gnr | kommunenr | senter | snr

Overview diagram

Dette er et vokabular for administrativ inndeling av Norge (i fylker og kommuner), matrikkelen (som deler eiendommer inn i gårder med gårdsnummer, bruk, osv), steder (byer, bygder, tettsteder, kommunesentre, osv.) og andre geografiske ting. Meningen er å linke til andre vokabularer, som Geonames.

Classes

Class: geo-deling:Fylke

FylkeEt fylke er et område som utgjør en førsteordens politisk og administrativ enhet.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#Fylke
Properties include:
geo-deling:fylkenr
Superclass:
geo:SpatialThing

Class: geo-deling:Grunneiendom

GrunneiendomGrunneiendom er en geografisk del av landet som har et eget eierforhold.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#Grunneiendom
Properties include:
geo-deling:gnr, geo-deling:bnr, geo-deling:fnr, geo-deling:snr
Used with:
geo-deling:eier
Superclass:
geo:SpatialThing

Class: geo-deling:Kommune

KommuneEn kommune er et område som utgjør en andreordens politisk og administrativ enhet.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
Properties include:
geo-deling:kommunenr, geo-deling:senter
Superclass:
geo:SpatialThing

Class: geo-deling:Kommunesenter

KommunesenterEt kommunesenter er et sted som tjener som administrativt senter for en kommune.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommunesenter
Used with:
geo-deling:senter
Superclass:
geo-deling:Sted

Class: geo-deling:Sted

StedEt sted er et avgrenset område.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#Sted
Superclasses:
geo:SpatialThing, geonames:Feature
Subclass:
geo-deling:Kommunesenter

Properties

Property: geo-deling:bnr

BruksnummerEt bruksnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#bnr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Grunneiendom
Range:
rdfs:Literal

Property: geo-deling:eid-av

Eid avIndikerer at en grunneiendom er eid av en agent.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#eid-av
Inverse:
geo-deling:eier

Property: geo-deling:eier

EierIndikerer et eierforhold mellom en agent og en grunneiendom.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#eier
Domain:
foaf:Agent
Ranges:
geo:SpatialThing, geo-deling:Grunneiendom
Superproperty:
gr:owns
Inverse:
geo-deling:eid-av

Property: geo-deling:fnr

FestenummerFestenummeret er et nummer på et leid grunneiendom i matrikkelen.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#fnr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Grunneiendom
Range:
rdfs:Literal

Property: geo-deling:fylkenr

FylkenummerFylkenummer er et tosifret nummer (eks.: 01) som er unikt for hvert fylke i Norge.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#fylkenr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Fylke
Range:
rdfs:Literal

Property: geo-deling:gnr

GårdsnummerGårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#gnr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Grunneiendom
Range:
rdfs:Literal

Property: geo-deling:kommunenr

Kommunenummer Kommunenummer er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#kommunenr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Kommune
Range:
rdfs:Literal

Property: geo-deling:senter

SenterFor å linke en kommune med stedet som er kommunens senter.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#senter
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Kommune
Ranges:
geo:SpatialThing, geo-deling:Kommunesenter
Superproperty:
geonames:childrenFeatures

Property: geo-deling:snr

SeksjonsnummerEt seksjonsnummer er et nummer i matrikkelen som benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg.

URI:
http://vocab.lenka.no/geo-deling#snr
Domains:
geo:SpatialThing, geo-deling:Grunneiendom
Range:
rdfs:Literal