?Hvor: Norske addresser og steder med maksimal granularitet

 • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
 • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
 • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
 • warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.
RDF/XML version of this vocabulary. Turtle version of this vocabulary.

Last update:

13 April 2012

Namespace URI:

http://vocab.lenka.no/hvor#

Abstract

Vokabular med maksimal granularitet for spesifikt norske adresser, poststeder, bydeler og steder mer generelt.

All terms at a glance

Overview diagram

?Hvor er et vokabularer for norske adresser, byer, bydeler og bygninger. Hensikten bak ?Hvor er todelt: A) Å reflektere norsk forvaltningsstandard og bruk B) å bryte adresser og steder ned til minste bestanddeler slik som leilighetsnummere og bydeler.

Det er meningen at ?Hvor skal kunne brukes til å spesifisere fullstendige postadresser og matrikkeladresser, men også at de enkelte vokabularelementene skal kunne gjenbrukes i andre sammenhenger f.eks. for å snakke om en bestemt gate eller en bestemt bydel. Dette tvedelte formålet er reflektert i overordnede designvalg. De viktigste er disse to:

 1. Enkelte konsepter dobler som klasser og predikater. Dette gjelder f. eks. klassen Vegadresse og predikatet vegadresse. Hensikten med dette er at predikatet vegadresse kan brukes til å angi en ressurs av type
  Vegadresse
  som følger:

   hvor:vegadresse [ a hvor:Vegadresse; hvor:gatenavn "Bela Bartoks gate"; ...]
  

  Konvensjonen her er at klassen og predikatet har samme navn, men klassen bruker stor forbokstav.

 2. Predikater er allikevel svært svakt typet. For eksempel er ikke predikatet gatenavn begrenset til domenet Vegadresse eller til Adresse mer generelt (hvertfall ikke dersom jeg kan få #¤%&¤& Neologism til å akseptere en endring med denne effekten). Dette er fordi det skal være konsistent med vokabularspesifikasjonen og bruke disse elementene i andre sammenhenger, potensielt som enkeltstående elementer.
 3. Et tredje designvalg er å bruke mest mulig beskrivende navn (unntak er der de bryter med etablert konvensjon slik som å forkorte gårdssnummer med gnr).

  Navnet ?Hvor er valgt for å være lett å huske, catchy, salgbart og ikke-teknisk. ?Hvor ønsker således å være presist og letttfattelig på samme tid.

Classes

Class: hvor:Administrasjonssenter

AdministrasjonssenterAdministrasjonssenter er i Norge ofte brukt om en fylkeshovedstad eller byen eller stedet der en kommune ledes fra.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Administrasjonssenter
Superclass:
hvor:Sted
Subclasses:
hvor:Kommunesenter, hvor:Fylkeshovedstad

Administrasjonssenter (eller administrasjonssentrum) er i Norge ofte brukt om en fylkeshovedstad eller byen eller stedet der en kommune ledes fra. Det kan også brukes om andre beliggenheter til en administrasjon, for eksempel en koloni, oversjøisk territorium, biland eller lignende.

Class: hvor:Adresse

AdresseEn geografisk del av Norge som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Adresse
Subclass:
hvor:Vegadresse

En adresse er en geografisk del av Norge som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til. I Norge er det kommunen som har ansvaret for tildeling av offisiell adresse og adressene føres i matrikkelen. Hjemmelen finnes i § 21 av matrikkelloven. I matrikkelen finnes det to typer adresser: vegadresser og matrikkeladresser. Vegadresser består av veg, husnummer og eventuelt bokstav, mens matrikkeladresser består av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer til den eiendommen adressen ligger på, samt eventuelt undernummer dersom det er flere adresser på samme eiendom. Adresser er kun garantert unike innenfor en kommune. Sammen med et postnummer kan en vegadresse brukes som postadresse.

Class: hvor:Bydel

BydelKlassen av bydeler, administrativt eller ved hevd, i Norge

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Bydel
Used with:
hvor:bydel
Superclass:
hvor:Sted

Bydeler er distrikter innen byer med administrative oppgaver. De fleste bydeler omfatter flere eller deler av flere strøk, områder av store byer som har vokst frem historisk, og som danner den best kjente inndeling. I offentlig norsk statistikk er det bare Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som deles inn i mindre bydeler. Imidlertid brukes begrepet også til å beskrive mindre geografiske områder innen en bykommune, selv om de ikke har noen administrativ betydning. Vokabularelementet i ?Hvor er ment å dekke begge.

Class: hvor:Forretningsadresse

Forretningsadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Forretningsadresse

På foretak er forretningsadresse hovedkontorets beliggenhetsadresse for næringsdrivende enheter, og besøksadresse for andre enheter. På bedrifter er forretningsadresse virksomhetens beliggenhetsadresse. Adressen angis som gate-/veiadresse, eller stedsnavn der gate-/veiadresser ikke finnes. Adressen består av gate-/veiadresse og ev. husnummer, eller stedsnavn, samt postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.

Class: hvor:Fylkeshovedstad

FylkeshovedstadEn fylkeshovedstad er et edministrativ senter på fylkesnivå.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Fylkeshovedstad
Superclasses:
hvor:Administrasjonssenter, hvor:Sted

En fylkeshovedstad er et edministrativ senter på fylkesnivå.

Class: hvor:Kommune

KommuneEt geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Kommune
Superclass:
hvor:Sted

En kommune er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker.

Class: hvor:Kommunesenter

KommunesenterEt kommunesenter er et sted som tjener som administrativt senter for en kommune.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Kommunesenter
Superclasses:
hvor:Administrasjonssenter, hvor:Sted

Class: hvor:Land

Land

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Land

Et land forstås som synonymt med stat. Stat er en fellesbetegnelse på et sett av politiske og juridiske strukturer som binder innbyggerne sammen og gir dem plikter og rettigheter.

Class: hvor:Matrikkeladresse

MatrikkeladresseKlassen av alle matrikkeladresser i Norge

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Matrikkeladresse
Disjoint with:
hvor:Vegadresse

Matrikkeladresser består av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer til den eiendommen adressen ligger på, samt eventuelt undernummer dersom det er flere adresser på samme eiendom

Class: hvor:Postadresse

Postadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Postadresse

Postadresse er den adresse dit post i sin alminnelighet ønskes sendt. Har enheten egen postadresse, registreres denne i tillegg til forretningsadresse. Postadressen består av postboksadresse, eller gate-/veinavn eller stedsnavn, postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.

Class: hvor:Sted

StedEt sted er et område eller lokalitet som er avgrenset amdinistrativt eller ved tradisjon

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Sted
Subclasses:
hvor:Bydel, hvor:Kommune, hvor:Administrasjonssenter, hvor:Kommunesenter, hvor:Fylkeshovedstad

Et sted er et område eller lokalitet som er avgrenset amdinistrativt eller ved tradisjon

Class: hvor:Vegadresse

VegadresseKlassen av alle vegadresser i Norge

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Vegadresse
Properties include:
hvor:bokstav
Used with:
hvor:vegadresse
Superclass:
hvor:Adresse
Disjoint with:
hvor:Matrikkeladresse

Vegadresser består av veg, husnummer og eventuelt bokstav

Properties

Property: hvor:adresse

adresseAngir en generisk adresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#adresse
Domain:
geo:SpatialThing

Angir en genérisk adresse. Den angitte adressen er enten av type Vegadresse, Matrikkeladresse, Forretningsadresse, Postadresse.

Property: hvor:bnr

bnrAngir bruksnummeret i en matrikkeladresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#bnr
Domain:
rdfs:Resource

Et bruksnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Forkortelsen er bnr. Et bruksnummer kan videre tildeles festenummer og seksjonsnummer som også kan omsettes og pantsettes.

Property: hvor:bokstav

bokstavAngir oppgang i en flermannsbolig

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#bokstav
Domain:
hvor:Vegadresse

Angir oppgang i en flermannsbolig med samme husnummer. En bokstav hefter altså egentlig ved et husnummer, uten at dette kan representeres i RDF.

Property: hvor:bydel

bydelPredikat som angir bydeler, offisielt og administrativt eller ved hevd

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#bydel
Domain:
rdfs:Resource
Range:
hvor:Bydel

Predikat tilsvarende klassen Bydeler.

Property: hvor:bydelsnummer

bydelsnummerAngir en numerisk kode for en bydel

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#bydelsnummer
Domain:
rdfs:Resource

Et bydelsnummer er en numerisk kode for en bydel. Bydelsnummere er ingen nasjonal standard og kan ikke antas å eksistere.

Property: hvor:bygningsnummer

bygningsnummerAngir et bygningsnummer

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#bygningsnummer
Domains:
geo:SpatialThing, hva:Bygning

Norske kommuner er pålagt å matrikkelføre opplysninger om bygning i forbindelse med oppføring av bygning, tilbygg, påbygg, riving, bruksendring, tap eller annet tiltak eller hendelse som endrer bygningen. Frittstående bygningsenheter har eget bygningsnummer. Sammenbygde enheter kan bestå av eget bygningsnummer på hver enhet når bygningsdelene kan rives uavhengig av hverandre.

Property: hvor:fnr

Angir festenummeret i en matrikkeladresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#fnr

Festenummeret er et nummer på en leid grunneiendom i matrikkelen.

Property: hvor:forretningsadresse

forretningsadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#forretningsadresse

På foretak er forretningsadresse hovedkontorets beliggenhetsadresse for næringsdrivende enheter, og besøksadresse for andre enheter. På bedrifter er forretningsadresse virksomhetens beliggenhetsadresse. Adressen angis som gate-/veiadresse, eller stedsnavn der gate-/veiadresser ikke finnes. Adressen består av gate-/veiadresse og ev. husnummer, eller stedsnavn, samt postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.

Property: hvor:fylkeshovedstad

fylkeshovedstadPredikat for å angi hovedstaden i et fylke

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#fylkeshovedstad

Property: hvor:fylkeshovedstad

fylkeshovedstadPredikate for å angi hovedstaden i et fylke

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#fylkeshovedstad

Property: hvor:fylkesnr

fylkesnummerAngir en kode i ISO 3166-2 for et norsk fylke.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#fylkesnr

Fylkesnumre i ISO 3166-2 dekker Norges 19 fylker, og inneholder også koder for Jan Mayen, Svalbard og Kontinentalsokkelen. Svalbard og Jan Mayen grupperes av ISO som en egen entitet med ISO 3166-1-koden SJ. De er likevel inkludert under Norge i ISO 3166-2.

Property: hvor:gatenavn

gatenavn

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#gatenavn

Sentralt stedsnavnregister (SSR) vedlikeholder en liste med alle gatenavn i Norge. Sentralt stedsnavnregister er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Registret vedlikeholdes av Statens kartverk i henhold til § 10 i lov om stadnamn. Det er Norsk Eiendomsinformasjon (NE) som har ansvaret for formidling av data fra registre

Property: hvor:gnr

gnrAngir gårdsnummer i en matrikkeladresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#gnr
Domain:
rdfs:Resource

Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Hver kommune er inndelt i et visst antall gårdsnummer. Hvert gårdsnummer er videre inndelt i bruksnummer. Når en ny eiendom etableres, tildeles den et nytt bruksnummer under det samme gårdsnummeret. En vanlig måte å skrive en eiendomsbetegnelse på er f.eks. 17/235, der 17 er gårdsnummeret og 235 er bruksnummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235.

Property: hvor:husnummer

husnummerAngir husnummer relativt til gatenavn

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#husnummer

Nummer med like tall blir vanligvis tildelt hus på bare en side av gaten, mens den motsatte får ulike tall. Systemet tar enten utgangspunkt i sentrum, med stigende numre mot utkanten uavhengig av himmelretninger - eller man starter nummereringen i forhold til nord-syd, øst-vest. Dersom veien eller gaten skifter navn underveis, starter en nummereringen på nytt.

Property: hvor:kommunenr

kommunenrKommunenummer er et firesifret nummer som er unikt for hver kommune i Norge.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#kommunenr

Kommunenummer er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge. Numrene brukes til statistiske og andre forvaltningsmessige oppgaver. Systemet med kommunenummer ble anvendt for første gang ved folketellingen i 1946. De to første sifrene i nummersystemet er fylkesnummeret som angir hvilket fylke kommunene tilhører, 01 er Østfold, 02 er Akershus, osv., mens de to siste er løpende innen fylket. Eks. har Bærum kommunenummer 0219, som angir at den har kommunenummer 19 i fylke nummer 02 (Akershus). Bykommuner har tredjesiffer null, f.eks. 1201 Bergen, mens herredskommuner løper fra nn11 i topografiske sekvenser, slik er for eksempel kommunenumrene i Sør-Trøndelag tildelt etter tre bevegelser fra sør til nord: først langs kysten fra Hemne til Osen, deretter fra Oppdal til Orkdal, og til sist fra Røros gjennom Gauldalen, via Trondheim og til Tydal. Nummersystemet er historisk og dynamisk, slik at alle enheter som har vært selvstendige kommuner etter 1837 er gitt et eget nummer, det gjelder også et ladested som Hvitsten, selv om stedet hadde felles kommunestyre med Vestby. Kommuner som er blitt sammenslått med en eller flere kommuner der den nye enheten har fått nummer (og oftest også navn) etter denne (gjerne den største) kommunen. Eks. 0101 Halden både før og etter sammenslåingen 1. januar 1967, og 0119 Øymark før og 0119 Marker etter sammenslåingen 1. januar 1964. Kommuner som er blitt sammenslått med en eller flere andre kommuner og som etter en tid igjen er blitt utskilt som egen kommune (uavhengig av om kommunenummer og/eller område er identisk med før sammenslåingen). Eks. 0435 Os (1951-1965), 0435 Tolga-Os (1966-1975) og 0441 Os (1976-2007). Noen kommuner har fått endret sitt kommunenummer etter 1970, noe som i 1977 og 1988 innebar gjenbruk av enkelte nummer som tidligere tilhørte andre kommuner. Det gjelder 0516 Heldal (1908-1964), 0701 Svelvik (1845-1964), 0704 Åsgårdstrand (1838-1964), 1523 Synnylven (1838-1964) og 1923 Øverbygd (1925-1963). Siden 1970-tallet er det vanlig at sammenslåtte kommuner får et nytt kommunenummer i stedet for å beholde et av de gamle. Det er flere ledige numre i tallseriene, men for Vestfold er bynummer brukt opp og gjenbruk er nødvendig (som angitt over). Kommunenummerene er utgangspunktet for åttesifrede grunnkretsnummere der kommunenummeret er de fire første sifrene. Kommunenummerene er også utgangspunkt for listen Statens institutt for folkehelse har for meldeenheter for smittsomme sykdommer. Hver enhet har sitt eget sekssifrede nummer.

Property: hvor:kommunesenter

kommunesenterPredikat for å angi sentrum i en kommune

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#kommunesenter

Predikat for å angi sentrum i en kommune

Property: hvor:leilighetsnummer

leilighetsnummerPredikat som brukes til å skille ulike leiligheter på samme vegadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#leilighetsnummer

Dersom det finnes flere leiligheter e.l. på samme veiadresse, angis disse av klleilighetsnumre leilighetsnumre i Norge har formen Xyyzz, der X angir hovedetasje H, Underetasje U, kjeller K eller loft L, yy angir etasjen og zz betyr leilighet nr zz fra venstre i den aktuelle etasjen. Leilighet H0101 er altså leilighet nr 1 fra venstre i 1. etasje.

Property: hvor:matrikkeladresse

Angir en adresse av typen Matrikkeladresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#matrikkeladresse

Predikat tilsvarende klassen Matrikkeladresse. Intendert bruk: Predikatet matrikkeladresse angir adresser av typen Vegadresse.

Property: hvor:postadresse

postadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#postadresse

Postadresse er den adresse dit post i sin alminnelighet ønskes sendt. Har enheten egen postadresse, registreres denne i tillegg til forretningsadresse. Postadressen består av postboksadresse, eller gate-/veinavn eller stedsnavn, postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.

Property: hvor:postboks

postboksPredikat som angir en personlig og stasjonær postkasse til utleie hos postvesenet

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#postboks
Domain:
rdfs:Resource
Range:
rdfs:Literal

Postboks er en personlig og stasjonær postkasse til utleie hos postvesenet. Leietaker blir tildelt en boks med tilhørende nøkkel og unikt nummer. Bruk av postboks muliggjør forsendelse av post til mottakere som ønsker å anonymisere sin identitet.

Property: hvor:postnummer

postnummerNorges postnumre er firesifrede postkoder som beskriver en bys, en bydels eller et tettsteds geografiske plassering i Norge

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#postnummer
Domain:
rdfs:Resource
Range:
rdfs:Literal

Norges postnumre er firesifrede postkoder som beskriver en bys, en bydels eller et tettsteds geografiske plassering i Norge. Sifrene har synkende grad av generalitet, fra det første som er hovedområde, og så videre. Postbokskunder har normalt eget postnummer; utenfor byer som har mange postnumre er dette gjerne 1 høyere enn det lokale nummeret. Lands-prefikset 'N-' foran de fire sifrene anbefales benyttet for post sendt til Norge fra utlandet, siden mange land har firesifret nummer, men dette prefikset skal ikke benyttes på norsk innenrikspost. Systemet ble innført 18. mars 1968, og har siden blitt revidert en rekke ganger uten at grunnstrukturen er endret. I Norge er minste enhet som har et postnummer en bygning eller et selskap. De skandinaviske landene benytter alle postnummer, det vil si numeriske postkoder. Norge benytter 4 siffer, det samme gjør Danmark. Sverige benytter 5 siffer som deles i to grupper på 3 og 2 siffer.

Property: hvor:poststed

poststedPredikat som angir navnet på et geografisk område tilsvarende et postnummer

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#poststed
Domain:
rdfs:Resource
Range:
rdfs:Literal

Poststed er et navngitt geografisk område som angis av ett eller flere forskjellige postnummer. Poststed kan også betegne et sted som har postkontor.

Property: hvor:seksjonsnummer

seksjonsnummerAngir en selvstendig eierenhet i en større bygning

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#seksjonsnummer
Domain:
rdfs:Resource

Et seksjonsnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Forkortelsen er snr. Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av 2 typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Property: hvor:senter

senterAngir et senter, eksempelvis et kommunesenter

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#senter

Property: hvor:vegadresse

vegadresseAngir en vegadresse

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#vegadresse
Domain:
rdfs:Resource
Range:
hvor:Vegadresse

Predikat tilsvarende klassen Vegadresse. Intendert bruk: Predikatet vegadresse angir adresser av typen Vegadresse.