hvor:Adresse

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.

AdresseEn geografisk del av Norge som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#Adresse

En adresse er en geografisk del av Norge som kan besøkes, eller som det kan sendes brev til. I Norge er det kommunen som har ansvaret for tildeling av offisiell adresse og adressene føres i matrikkelen. Hjemmelen finnes i § 21 av matrikkelloven. I matrikkelen finnes det to typer adresser: vegadresser og matrikkeladresser. Vegadresser består av veg, husnummer og eventuelt bokstav, mens matrikkeladresser består av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer til den eiendommen adressen ligger på, samt eventuelt undernummer dersom det er flere adresser på samme eiendom. Adresser er kun garantert unike innenfor en kommune. Sammen med et postnummer kan en vegadresse brukes som postadresse.