hvor:kommunenr

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vocab.lenka.no/sites/all/modules/neologism/neologism.module on line 1035.

kommunenrKommunenummer er et firesifret nummer som er unikt for hver kommune i Norge.

URI:
http://vocab.lenka.no/hvor#kommunenr

Kommunenummer er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge. Numrene brukes til statistiske og andre forvaltningsmessige oppgaver. Systemet med kommunenummer ble anvendt for første gang ved folketellingen i 1946. De to første sifrene i nummersystemet er fylkesnummeret som angir hvilket fylke kommunene tilhører, 01 er Østfold, 02 er Akershus, osv., mens de to siste er løpende innen fylket. Eks. har Bærum kommunenummer 0219, som angir at den har kommunenummer 19 i fylke nummer 02 (Akershus). Bykommuner har tredjesiffer null, f.eks. 1201 Bergen, mens herredskommuner løper fra nn11 i topografiske sekvenser, slik er for eksempel kommunenumrene i Sør-Trøndelag tildelt etter tre bevegelser fra sør til nord: først langs kysten fra Hemne til Osen, deretter fra Oppdal til Orkdal, og til sist fra Røros gjennom Gauldalen, via Trondheim og til Tydal. Nummersystemet er historisk og dynamisk, slik at alle enheter som har vært selvstendige kommuner etter 1837 er gitt et eget nummer, det gjelder også et ladested som Hvitsten, selv om stedet hadde felles kommunestyre med Vestby. Kommuner som er blitt sammenslått med en eller flere kommuner der den nye enheten har fått nummer (og oftest også navn) etter denne (gjerne den største) kommunen. Eks. 0101 Halden både før og etter sammenslåingen 1. januar 1967, og 0119 Øymark før og 0119 Marker etter sammenslåingen 1. januar 1964. Kommuner som er blitt sammenslått med en eller flere andre kommuner og som etter en tid igjen er blitt utskilt som egen kommune (uavhengig av om kommunenummer og/eller område er identisk med før sammenslåingen). Eks. 0435 Os (1951-1965), 0435 Tolga-Os (1966-1975) og 0441 Os (1976-2007). Noen kommuner har fått endret sitt kommunenummer etter 1970, noe som i 1977 og 1988 innebar gjenbruk av enkelte nummer som tidligere tilhørte andre kommuner. Det gjelder 0516 Heldal (1908-1964), 0701 Svelvik (1845-1964), 0704 Åsgårdstrand (1838-1964), 1523 Synnylven (1838-1964) og 1923 Øverbygd (1925-1963). Siden 1970-tallet er det vanlig at sammenslåtte kommuner får et nytt kommunenummer i stedet for å beholde et av de gamle. Det er flere ledige numre i tallseriene, men for Vestfold er bynummer brukt opp og gjenbruk er nødvendig (som angitt over). Kommunenummerene er utgangspunktet for åttesifrede grunnkretsnummere der kommunenummeret er de fire første sifrene. Kommunenummerene er også utgangspunkt for listen Statens institutt for folkehelse har for meldeenheter for smittsomme sykdommer. Hver enhet har sitt eget sekssifrede nummer.